• Eigen moderne sporthal - buiten

  Litac beschikt over een eigen accommodatie!

 • Eigen moderne sporthal - zaal

  Zaal "De Zandschoppe" is onze eigen thuisbasis voor alle leden!

 • Eigen moderne sporthal - bar

  Trainen, wedstrijden spelen, recreatief een balletje slaan, of gewoon iets te drinken.
  De zaal is bijna altijd geopend!

 • Alle leeftijden - groep

  Sporten voor alle leeftijden

 • Alle leeftijden - jeugd

  Bij Litac speel jij jouw sport al vanaf een jaar of 6.
  Tot 90+

 • Alle leeftijden - senioren

  Er zijn jeugd- en seniorengroepen en er wordt zowel overdacht als 's avonds gespeeld

 • Alle sporten - tafeltennis

  Tafeltennis, iedereen kent het en heeft het ooit gespeeld

 • Alle sporten - G-kracht

  Bij G-kracht passen we de sport aan aan de sporter

 • Alle sporten - Dynamictennis

  Dynamictennis is een rustigere variant van tennis met een kleiner racket en een zachte bal

Algemene ledenvergadering 14 maart 2023

De besturen van tafeltennis- en dynamictennisvereniging Litac en van Stichting De Zandschoppe nodigen alle leden uit om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2023.

Inloop is mogelijk vanaf 19.30. De vergadering begint om 20.00 uur

De agenda

 1. Opening & Mededelingen
 2. Notulen van de ALV van 15 maart 2022.
 3. Jaarverslag 2022
  De positie van secretaris is vacant! Hierdoor is her niet mogelijk een jaarverslag te leveren.
 4. Financiën 2022
  1. Verslag penningmeester vereniging 2022
  2. Financiële verantwoording 2022 Stichting De Zandschoppe
  3. Verslag kascommissies 2022
  4. Het tekenen van de financiële stukken door de bestuursleden
  5. Benoeming/herbenoeming leden kascommissie
 5. Bestuursverkiezing 2022-2025
  1. Vacant is de positie van secretaris
  2. Vacant is de positie van lid dynamic tennis
 6. Contributie vaststelling
  1. Contributie 2023: voorstel bestuur, geen verhoging.
 7. Jubilea
 8. Wervingsactie 2022
  1. Resultaat
  2. Kosten
  3. Voortgang
 9. Activiteiten 2023 Litac
  1. 30 Jarig bestaan dynamic tennis (december).
  2. Voorbereiding 75 jarig bestaan Litac(10 juni 2024)
 10. Ontwikkeling stichting De Zandschoppe
 11. Rondvraag en sluiting

 

Hoofdsponsor

Subsponsoren

Alle sponsoren

mede mogelijk gemaakt door ltheme