Lidmaatschap afmelden

Helaas heb je besloten om jezelf af te melden bij Litac. Om de afmelding correct te verwerken is 2014 lidopzeggenhet van belang het afmeldingsformulier volledig en tijdig in te vullen en in te leveren bij de secretaris. Ook kan dit formulier per mail verzonden worden. Het afmeldingsformulier is hier te downloaden

Let op: het lidmaatschap kan alleen per 1 juli en 1 januari worden beëindigd. Helaas kunnen wij te late afmeldingen niet meer verwerken en is de contributie voor het eerstkomende half jaar alsnog verschuldigd.

 

Draag je Litac een warm hart toe dan bestaat ook de mogelijkheid om (via het afmeldingsformulier) het lidmaatschap in donateurschap om te zetten, of om een eenmalige schenking aan Litac te doen.

Hoofdsponsor

Subsponsoren

Alle sponsoren

mede mogelijk gemaakt door ltheme