Omgangsregels

2014 omgangsregelsBinnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van enig lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan stoeien, in kleine ruimtes vertoeven en het omkleden en / of douchen in gemeenschappelijke ruimten.

Bij Litac vinden wij het belangrijk dat onze leden in een veilige omgeving en sfeer kunnen deelnemen aan (sport) activiteiten. Onderstaande omgangsregels zijn opgesteld om overschrijding van grenzen te voorkomen. Iedereen, zowel leden als niet-leden, vrijwilligers, trainers en ouders, dient zich hieraan te houden.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • Ik val de ander niet lastig;
 • Ik berokken de ander geen schade;
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 • Ik negeer de ander niet;
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur;
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Mocht je hulp wensen, dan kun je uiteraard terecht bij jouw trainer en / of bestuur. Mocht je dit niet vertrouwd genoeg vinden, dan kun je ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Zie clubblad voor de contactgegevens.

Hoofdsponsor

Subsponsoren

Alle sponsoren

mede mogelijk gemaakt door ltheme