Een nieuwe voorzitter, een nieuw bestuur, een meer dan ambitieus beleidsplan, een vijftal trainers in opleiding, wekelijks een rubriek in de Elna, een nieuwe presentatie, een nieuw elan. En spoedig een eigen clubblad. Het kan niet op!\r\n

Litac herrijst als een phoenix uit haar as.

De belangstelling voor tafeltennis blijkt groot, vooral bij de jeugd. In 1971 namen meer dan 80 mensen deel aan de 1e Lichtenvoordse kampioenschappen en op een open dag verschenen, ondanks tropische temperaturen, meer dan 100 belangstellenden. De groei zit er dan dermate in met b.v. 15 jeugdteams in de competitie, dat een ledenstop voor de jeugd onvermijdelijk wordt (dec. 1973). Het kan verkeren!

Enige extra financiële hulp is meer dan welkom en met grote vreugde wordt de fa. Zeiler (huish.art. en centr.verwarming) op 1 jan. 1975 binnengehaald. Litac gaat dan ruim 15 jaar als Litac/Zeiler door het leven.

Ook de prestaties gaan spreken. In de korte tijd dat Litac’s grootste talent Mirjam Kloppenburg lid is, wordt de stap naar de landelijke competitie gezet (voorjaar 1977). Hierin zal Litac met een damesteam bijna 20 jaar furore maken met als grootste succes het bereiken van de 2e divisie.

Met de onstuimige groei ontstaat een accommodatieprobleem: met zoveel teams kan men onmogelijk rondkomen in de gymzaal en zelfs de inmiddels voltooide Hamelandhal biedt niet voldoende soelaas. De houten gymzaal zal plaats maken voor de Ludgerusschool en ook van het Vormingscentrum zal gebruik worden gemaakt. Op meerdere plaatsen spelen wordt normaal. Ten koste van de binding.

Inloggen

Ga naar boven