Een nieuw bestuur, een nieuwe naam. In 1960 brak men voor de duidelijkheid met de traditie, dat alles in Lichtenvoorde Longa moest heten. In 1959 kwam de volleybalver. Longa er bij, in 1960 koos Longa tafeltennis voor Litac (Lichtenvoordse tafeltennis club).

Het bleek echter niet meer dan een nieuw jasje, een nieuwe verpakking: het ledental bleef de neerwaartse spiraal volgen en weldra was er geen jeugd meer. Het gebrek aan kader was fnuikend.
De noodklok werd geluid op 13 nov. 1964. Een buitenstaander werd aangetrokken om te komen tot een "heroprichting" van de kwakkelende vereniging: 20 namen fleurden toen weer de ledenlijst weer op. Grootste probleem wordt alras het feit dat er geen geld is. Met jaarinkomsten van f 270.- (en alleen al een afdracht aan de NTTB van f 100.-) kan men de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.

In 1969 vertrekt men naar de nieuwe gymzaal aan de Goudenregenstraat. Maar toch wat amechtig.

Inloggen

Ga naar boven