Longa, zo heette de vereniging oorspronkelijk naar goed Lichtenvoords gebruik, werd opgericht op 10 juni 1949 na een oproep in de ELNA (Eerste Lichtenvoords Nieuws en Advertentieblad).
De oproep van ex-Mokummer Steenmans – tevens 1e voorzitter- om te komen tot "een gezellige club, die wekelijks en speciaal des winters een genoeglijke en sportieve avond biedt" leidde er toe dat zich 13 dames en 15 heren naar de achterzaal van hotel De Koppelpaarden begaven.
Gemakkelijk ging alles niet. Men had nog geen tafels en geen zaal. Daarom kwam men ‘s maandagavonds bij het gemeentehuis bij elkaar om samen op de fiets naar het Gesticht (jongenshuis) te Harreveld te gaan.\r\n

Toen men een jaar later in het centrale gymnastieklokaal in het Patronaatsgebouw kon spelen, betekende dat niet meteen dat de ambitieuze vereniging geen problemen meer had. Zo had men tijdens de oprichtingsvergadering gesteld "Laat de geestelijk adviseur, pater Goes, aan ons niet meer werk hebben dan aan een der andere onderafdelingen". Deelname aan een gemengd toernooi leverde dan ook de nodige commotie op: het uitkomen van het zwakke geslacht tegen het sterke en, misschien nog erger, het uitkomen tegen pingpongers met een andere levensovertuiging.

Dat de vereniging ambitieus was bleek o.a. uit het gegeven dat er een jaarlijkse Oost-Gelderse tienkamp werd georganiseerd met maar liefst zo’n 100-tal toeschouwers, terwijl de entree toch een gulden was. Een hoog bedrag, dat echter vooral noodzakelijk was omdat de wekelijkse ioscoopvoorstelling in hotel De Industrie (zondagmiddag 17.00 uur) moest worden afgekocht!

Het ging crescendo...een veelbelovende start.

Inloggen

Ga naar boven