2017 08 06 Zwarte cross 1Rikie genoot op volle toeren en samen met haar in totaal 220.000 gasten. Vier dagen lang Høken, Brekken en angoan. Høken?
Høken is een kreet van de Nederlandse popgroep Normaal. Het betekent iets als 'uit je bol gaan' of 'lol trappen'. Høken wordt gekenmerkt door bier en mannen en vrouwen. De betekenis van høken wordt door de band Normaal zelf omschreven als 'alles wat leuk is, maar wat niets met seks en/of geweld te maken heeft'. En het rijmt in ieder geval niet op keuken.

Of te wel een fantastisch feest waar de vrijwilligers van Litac, in samenwerking met corsogroep de Zieuwentseweg, haar keitje aan heeft bijgedragen.

Onze Keienslöppers zijn:
Eugene, Gabine, Kees, Marijke, Mariëlle, Harry, Diny, Laurens, Stephan, Tom, Kelly, Lidy, Carla, Sander, Jurgen, Diana, Jacqueline, Tonnie, Marijke en Dagmar.

Namens Litac en corsogroep de Zieuwentseweg van harte bedankt en hopelijk tot volgend jaar!

Anne

Inloggen

Hoofdsponsor

Subsponsor

Ga naar boven