Vol enthousiasme hadden we begin van het jaar de datum voor de ALV gepland en begin maart zijn jullie allemaal uitgenodigd om samen te komen op 17 maar j.l.

Niks d'r van, zei Mark Rutte en hier hebben wij uiteraard gehoor aangegeven. Alleen hoe verder? Als bestuur van Litac zijn wij namelijk verplicht, conform de statuten, om jaarlijks een ledenvergadering te organiseren om terug te kijken over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar.

Alleen is het nu niet toegestaan om jullie op te roepen.

De volgende dingen hebben wij besloten:

Datum ALV
De datum voor de algemene ledenvergadering wordt voorlopig gepland op 13 oktober 2020.

Financiën
De kascontrole over de financiële cijfers van 2019 heeft plaatsgevonden en tijdens de ALV deelt de kascommissie haar eventuele bevindingen. In verband met verplichtingen naar gemeente Oost Gelre zijn deze cijfers dan ook met hen gedeeld. Tijdens de ALV komen de cijfers terug.
Begroting voor 2020 was al aan de voorzichtige kant opgesteld en voorlopig houden we deze koers aan. Er zijn, voor jullie geruststelling, geen bijzondere uitgaven gepland.
Net als bij iedereen lopen de vaste lasten gewoon door. Ook bij Litac. Derhalve hebben wij de contributie ongewijzigd geïnd. Wij rekenen hier op jullie begrip.

Bestuursverkiezingen
Op de rol stonden de volgende bestuurswijzigingen:

  • Harry Breuker heeft kenbaar gemaakt zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe bestuursperiode en als bestuur ontslaan wij hem van verdere verplichtingen jegens Litac en / of het bestuur.
  • Lynn Bongers heeft zich kandidaat gesteld om de positie van Harry over te nemen. Zij neemt ad interim de taken over en zal als kandidaat worden voorgesteld op de ALV voor de positie Dynamictennis. Zij is tot dan (en vermoedelijk ook daarna) aanspreekpunt voor dynamictenniszaken.
  • Jasper Bluiminck (penningmeester) en Guus Hulshof (tafeltennis) hebben zich als herkiesbaar aangeboden. Hun zittingstermijn loopt in elk geval door tot de eerst volgende ALV en zij vervullen hun rol ongewijzigd.

Harry, dank je wel voor jouw inzet!!!!

Lynn, welkom en dank voor jouw kandidaatstelling! Veel suc-6 en plezier!

Jasper, Guus, dank je wel!

Formeel?
De bovenstaande zaken klinken allemaal heel formeel en dat zijn ze in zekere zin ook. Alleen wanneer wij deze besluiten niet nemen, kunnen wij als "overgebleven" bestuursleden (Hans, William) de vereniging natuurlijk niet besturen.

Meer informatie is ook te vinden op https://www.nttb.nl/coronadossier/faq-corona/

Uiteraard staan wij open voor feedback, vragen en tips. Neem dan ook contact op met ons wanneer je iets wil delen.

Inloggen

Ga naar boven